2008.02.11
Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba įsigijo 8 naujus "Volkswagen Passat" automobilius

Įgyvendindama Specialiąją Kaliningrado tranzito programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 594 "Dėl Specialiosios Kaliningrado tranzito programos patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 69-2473), 2008 m. sausio mėnesį Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba įsigijo aštuonis naujus patrulinius automobilius "Volkswagen Passat 2,0 FSI".

Šiuose automobiliuose įmontuota automatinė transporto priemonių valstybinio numerio ženklų atpažinimo sistema ProVida ANPR. Sistema skirta transporto priemonių valstybinio numerio ženklams skenuoti, atpažinti bei identifikuoti. Nuskenuotas valstybinio numerio ženklas palyginamas su automobilyje esančia, vykstančių iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją sausumos keliais, transporto priemonių vairuotojų ir kartu vykstančių asmenų pažeidusių šią supaprastinto valstybės sienos kirtimo tvarką duomenų baze.